Evente - Turizmi | Drejtoria e Turizmit ne Prizren

Evente

Disa nga eventet kryesore në fushën e turizmit janë të prezentuara mëposhtë, me përshkrimet e detajuara për secilën në veçanti